Publish & Perish: the next steps

June 30, 2016VU University, Amsterdam. Aula (PhD defense) and Agora 1 (symposium)
Last modified: February 9, 2018

PhD defense by Joeri Tijdink, and symposium on improvements of the publication culture, both in Dutch.

Find the pdf of the PhD thesis of Joeri Tijdink here. A one-off science glossy called ‘The Joeri’ was made to go with the thesis (in Dutch).

Aansluitend op de verdediging van het proefschrift Publish & Perish; research on research and researchers organiseren wij, promovendus Joeri Tijdink en de promotoren Yvo Smulders en Lex Bouter, een minisymposium met als doel om verbetervoorstellen te bespreken die de wetenschap kan gebruiken om effectiever, betrouwbaarder en eerlijker te worden.

In het proefschrift is vooral aandacht voor de aspecten in de huidige publicatiecultuur die niet goed zijn: publicatiedruk, overspannen hoogleraren en klagende wetenschappers. Het gaat vooral over de negatieve aspecten van de publicatiecultuur en over wetenschappers die onder publicatiedruk en mogelijk als gevolg van persoonlijkheidskenmerken sjoemelen met onderzoeksresultaten. Opvallend is het dat het proefschrift – met uitzondering van enkele suggesties in de general discussion – weinig praktische verbeterpunten of aanbevelingen aandraagt.

En juist die verbeterpunten zijn belangrijk voor de toekomst van de wetenschap. Door de toename van ons bewustzijn van de negatieve aspecten van de monomane fixatie op publicaties en citaties is het veld de laatste jaren volop in beweging. Er zijn wereldwijd tal van initiatieven die verbeteringen aandragen om wetenschap betrouwbaarder te maken. Denk bijvoorbeeld aan het REWARD initiatief, de uitgebreide aandacht van The Lancet aan Research Waste of – van Nederlandse bodem – Science in Transition.

Dit symposium biedt de deelnemers de mogelijkheid om in gesprek te gaan met vier academische leiders die vanuit hun eigen perspectief elk twee verbeterpunten presenteren die worden gevolgd door een discussie. We hebben hen gevraagd vanuit hun verschillende achtergronden deze presentaties op zich te nemen. Iedere spreker heeft 5 minuten per verbeterpunt gevolgd door een korte discussie met de zaal. De discussie zal plaatsvinden onder voorzitterschap van Lex Bouter.

 

De 4 sprekers zijn:

 • Frank Miedema, decaan van het UMC Utrecht en initiator van Science in Transition, zal enkele verbeterpunten aandragen die aansluiten bij de missie van Science in Transition.
 • Guus van Dongen is als hoogleraar verbonden aan de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde van het VUmc met als leerstoel tumorbiologie en moleculaire beeldvorming. Tevens is hij voorzitter van de commissie top kader in het VUmc en zal vanuit het perspectief van de bestuurder presenteren welke verbeteringen hij noodzakelijk én kansrijk acht.
 • Paul Wouters, hoogleraar Scientometrie en directeur van het CWTS in Leiden zal vanuit het perspectief van de ‘meter’ reflecteren op de huidige cultuur en welke mogelijkheden hij ziet om deze te verbeteren.
 • André Knottnerus, hoogleraar huisartsgeneeskunde aan Universiteit Maastricht en voorzitter van de wetenschappelijke raad van het Regeringsbeleid (WRR) zal vanuit het perspectief van bestuurder en vanuit zijn rol als editor-in-chief bij het gerenommeerde Journal of Clinical Epidemiology reflecteren op verbeteringen in de huidige publicatiecultuur.
 • Related items

 • Joeri Tijdink’s PhD dissertation Publish & Perish – research on research and researchers (and accompanying glossy)
 • Weltschmerz Interview
 • Up Close interview
 • “‘Machiavellian’ scientists more likely to commit research fraud”
 • NRIN devotes a great deal of attention to the website’s content and would greatly appreciate your suggestions of documents or links you believe to belong on this website.

  This selection is an incomplete convenience sample, and does not reflect NRIN’s vision or opinion. Including an item does not necessarily mean that we agree with the authors nor does it imply we think unmentioned items are of poorer quality.

  Please report any suggestions, inaccuracies or nonfunctioning hyperlinks etc. that you discover. Thanks in advance!

  Contact
  Icon