Teaching values, and conflicting values in academia (in Dutch)

November 11, 2017 - November 11, 2016Aula, Vrije Universiteit, Amsterdam
This event has past.
Last modified: May 29, 2017

Symposium ‘Het onderwijzen van waarden’ + oratie Gjalt de Graaf ‘Conflicterende waarden in academia’ (both in Dutch)

‘Welke aandacht zou er in het academisch onderwijs moeten zijn voor morele en maatschappelijke verantwoordelijkheid van de student en de latere professional? De universiteit is de aangewezen plek om onszelf af te vragen in welke toekomstige wereld we willen leven en welke bijdrage universitair geschoolden daaraan kunnen leveren. De meeste onderwijsdiscussies gaan echter over didactiek, weinig over waarden.’

Lees meer…

When: November 11th, 2016. Symposium: 13.00-15.00, oration: 15.45
Where: Aula, Vrije Universiteit, Amsterdam

NRIN devotes a great deal of attention to the website’s content and would greatly appreciate your suggestions of documents or links you believe to belong on this website.

This selection is an incomplete convenience sample, and does not reflect NRIN’s vision or opinion. Including an item does not necessarily mean that we agree with the authors nor does it imply we think unmentioned items are of poorer quality.

Please report any suggestions, inaccuracies or nonfunctioning hyperlinks etc. that you discover. Thanks in advance!

Contact
Icon