Skip to main content

Save the Date: 7 juni conferentie wetenschappelijke integriteit hogescholen (Dutch)

In September 2018 heeft de Vereniging Hogescholen (VH) samen met andere kennisinstellingen de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit ondertekend. Hiermee hebben hogescholen ingestemd met de zogeheten zorgplichten. De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet in de bevordering van wetenschappelijke integriteit in het hbo. Dit voorjaar organiseren de Vereniging Hogescholen en het Netherlands Research Integrity Network (NRIN) een werkconferentie over onderzoeksintegriteit binnen hogescholen: op het gebied van onderzoek, onderwijs en beleid. 

Momenteel werken we aan het opstellen van een dagvullend programma voor 7 juni 2023 in Utrecht. So save the date! We nodigen leden, voorzitters en secretarissen van CWI's, vertrouwenspersonen, beleidsmedewerkers en bestuurders van harte uit.

Tijdens de vorige online werkconferentie begin december 2021 zijn onder andere de volgende onderwerpen genoemd als belangrijk om met elkaar tijdens een werkconferentie te behandelen:

  • overkoepelende stand van zaken rond wetenschappelijke integriteit
  • wat zijn de (specifieke) risico’s/ uitdagingen in het hbo op het terrein van wetenschappelijke integriteit
  • protocol voor afhandeling van klachten
  • voorlichting voor aankomende CWI-commissieleden/ vertrouwenspersonen
  • delen/ reflecteren casuïstiek rond integriteitskwesties in het hbo
  • hoe stimuleer je kennis over de gedragscode bij onderzoekers, docenten en studenten?
  • inrichten van trainingen en lesmateriaal
  • concrete handvaten voor de verschillende zorgplichten

Evengoed vragen we alle geïnteresseerden voor dit symposium expliciet om input, om het programma zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij onderwerpen en vragen die er op dit moment vanuit de hogescholen spelen. Suggesties kunnen tot 14 april a.s. gestuurd worden aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.