Publieke consultatie conceptversie Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

Last modified: February 27, 2018

The draft version of the new Dutch Code of Conduct is now open for public consultation. You’ll find the Preliminary translation of the Netherlands Code of Conduct for Research Integrity (for open consultation purposes) here, and the English consultation form here.

De volgende informatie is afkomstig van de website van de VSNU.

Het is heel belangrijk dat onderzoek uitgevoerd wordt volgens de principes van goede en integere wetenschapsbeoefening. Daarom bestaat er sinds 2004 een Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. In juni 2016 heeft een commissie geadviseerd om de huidige Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (2014) te herzien. U treft het adviesrapport hier aan. De besturen van KNAW, NFU, NWO, de TO2-federatie, de Vereniging Hogescholen en de VSNU hebben daarom een commissie gevraagd een nieuwe tekst voor deze code te schrijven.

Wie heeft de consultatieversie van de gedragscode wetenschappelijke integriteit opgesteld?

Het afgelopen jaar heeft de Commissie Herziening Gedragscode Wetenschapsbeoefening gewerkt aan deze nieuwe Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Het betreft een ingrijpende herziening van de huidige Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. In de herfst van 2017 heeft deze commissie een eerste consultatieronde georganiseerd. De code is besproken in een aantal consultatiebijeenkomsten. En de commissie heeft verschillende experts geïnterviewd. Met de opbrengst van deze eerste consultatieronde is de concept gedragscode door de commissie verder aangescherpt.

Het woord is aan de onderzoeker

Het woord is nu aan de onderzoeker. De conceptversie van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit staat nu open voor publieke consultatie. Onderzoekers en andere geïnteresseerden kunnen reageren op deze consultatieversie van de tekst. Dit kan door een reactie te formuleren op deze webpagina.

Waarom een gedragscode wetenschappelijke integriteit?

In deze consultatieversie van de code staan de principes van goede en integere wetenschapsbeoefening uitgewerkt: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid. Bovendien staan de daaruit voortvloeiende normen voor verantwoorde onderzoekspraktijken in de gedragscode helder geformuleerd. De principes en normen uit de code zullen breed onderwezen en toegepast worden. Deze helderheid is belangrijk voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de wetenschap.

De gedragscode wetenschappelijke integriteit biedt dus een normatief kader voor onderzoekers. Bovendien staat in de consultatieversie van de gedragscode beschreven hoe vermoedens van integriteitsschendingen zouden moeten worden behandeld. Daarnaast bevat de concepttekst zorgplichten waaraan de instellingen moeten voldoen om de wetenschappelijke integriteit te bevorderen.

Publieke consultatie

De conceptversie van de gedragscode wordt van 1 februari tot 1 maart opengesteld voor publieke consultatie. De commissie weegt de reacties en verwerkt ze waar nodig in de tekst van de code. Daarna biedt de commissie de nieuwe gedragscode aan de opdrachtgevers aan. Dit zijn de besturen van KNAW, NFU, NWO, TO2-federatie, Vereniging Hogescholen en VSNU. Deze besturen zullen uiteindelijk besluiten over de tekst van de nieuwe Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit.

Alles op een rijtje

De commissie stelt de conceptversie van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit open voor publieke consultatie.
Start publieke consultatie: 1 februari 2018
Deadline indienen opmerkingen: 1 maart 2018

U kunt de publieke consultatieversie van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit hier downloaden.
Let op: het betreft een conceptversie. De tekst is dus niet geaccordeerd door de besturen van de KNAW, NWO, NFU, Vereniging Hogescholen, de TO2-federatie en/of de VSNU.

Consultatieformulier

U kunt het consultatieformulier hier invullen.

Alvast hartelijk dank voor uw inbreng,
De Commissie Herziening Gedragscode Wetenschapsbeoefening

NB: de commissie reageert in verband met de verwachte hoeveelheid reacties niet op uw inbreng. Uw inbreng wordt enkel door de commissie bekeken en wordt niet gepubliceerd.

Deadline: March 1, 2018

NRIN devotes a great deal of attention to the website’s content and would greatly appreciate your suggestions of documents or links you believe to belong on this website.

This selection is an incomplete convenience sample, and does not reflect NRIN’s vision or opinion. Including an item does not necessarily mean that we agree with the authors nor does it imply we think unmentioned items are of poorer quality.

Please report any suggestions, inaccuracies or nonfunctioning hyperlinks etc. that you discover. Thanks in advance!

Contact
Icon